CENNÍK

Ceny uvedené v cenníku na vybrané zákroky a ošetrenia sú orientačné. Pred ošetrením Vás vždy oboznámime s rozsahom a náročnosťou zákroku.

- 1 -
Záchovná stomatológiá
Konzultácia, Injekčná anestéza, Kofferdam, Projekcia ústnej dutiny - bezplatne
Vstupná prehliadka, 4xRTG, OPG, Mikroskopické vyšetrenie - 100Eur
Pravidelná preventívna prehliadka, 4xRTG, OPG, Mikroskopické vyšetrenie - 70Eur
Vyšetrenie fokusov - 50Eur
Intraorálny RVG snímok - 15Eur
Panoramatický OPG snímok - 30Eur
Výplň podľa náročnosti a rozsahu - 70 až 200Eur
Kompozitná fazeta predného zuba - 150Eur
Nadstavba zuba sklen. čapom a kompozitná výplň - 150Eur
Ošetrenie hlbokého kazu Ekvia Forte, Biodentín - 100Eur
Dočasná výplň - 30Eur
- 3 -
Dentálna hygiena
Kompletná ošetrenie cca 1h, odstránenie povlakov/zubného kameňa, polisching, lokálna fluoridácia - 70Eur
Airflow, odstránenie povlakov, potravinových a fajčiarských škvrn - 25Eur
Ošetrenie parodontálnych vačkov laserom - 60Eur
Ošetrenie zápalu dasien biostimuláciou laserom - 60Eur
- 5 -
Protetická stomatoilógia
Snímanie keramického mostíka, 1 člen - 40Eur
Kovokeramická korunka - od 300Eur
Celokeramická korunka - od 400Eur
Keramická fazeta - od 400Eur
Ochranná korunka 1 člen - 50Eur
Vyberanie čapu - od 150Eur
Digital Smile Desgn - 350Eur
Dlaha proti škrípaniu zubov - 100Eur
Registrácia centrického záhryzu - 150Eur
- 7 -
Chirurgická stomatológia
Extrakcia zuba podľa náročnosti - 50 až 150Eur
Dekapsulácia zuba múdrosti - 50Eur
Drenáž laserom - 50Eur
Frenulektómia laserom - 50Eur
Dlahovanie zubov sklenenými vláknami - 40Eur
Klinické predĺženie korunky laserom - 50Eur