lakovanie zubov / pečatenie fisúr

Okrem používania fluóru a pravidelnej ústnej hygieny je jedným z najdôležitejších profylaktických prístupov proti vzniku kazu u detí aj pečatenie fisúr. Ide o primárne preventívny, neinvazívny, jednoduchý a veľmi efektívny výkon, ktorým predchádzame tvorbe fisúrových zubných kazov.

Pečatidlo je materiál umiestnený v jamkách a ryhách, ktorý má za úlohu zabrániť vzniku alebo zastaviť progresiu zubného kazu.